Servicepaket

UPM Plantskogsskötsel

Ge framtidens värdefulla virke tillräckligt med utrymme för tillväxt och utveckling. UPM Plantskogsskötsel i rätt tid försnabbar avsevärt tillväxten i din skog, minskar dess skötselbehov i framtiden och förbättrar lönsamheten i ditt skogsbruk. Du kommer fortare till gallringsskedet och får säkrare avverkningsinkomster. Dessutom ökar din skogs rekreationsvärde då det blir lättare att röra sig i den öppna och snygga plantskogen.

Varför skulle UPM Plantskogsskötsel passa dig?

 • Vi väljer de lämpligaste röjnings- och plantskogsskötselmetoderna för din skog.
 • Skötseln baserar sig på rekommendationer om god skogsvård som även beaktar skogens mångfald.
 • Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del.

Detaljerad produktbeskrivning

Behovet av plantskogsskötsel fastställs, arbetsmetoden väljs och en plan för skogsvårdsarbetet görs upp:

 • Arbetsområdet och arbetsmetoden fastställs
 • Naturobjekten beaktas
 • Rätten till Kemera-stöd utreds
 • En kostnadsberäkning fastställs

Arbetsskeden som ingår i tjänsten:

 • Tidig röjning
 • Maskinell röjning
 • Röjning av plantskog
 • Maskinell röjning av plantskog

Iståndsättande av ungskog, stryk tillväxtskog

Arbetet utförs:

 • Skogsägaren informeras om att arbetet inleds 
 • Arbetet utförs enligt plan
 • Kvaliteten på plantskogsskötseln säkerställs
 • Det utförda arbetet faktureras, skogsägaren får uppgifter om utförandet och trädbeståndet samt eventuellt ansökan om Kemera-stöd
 • Uppgifterna om skogstillgångar uppdateras i en eventuell UPM Skogsbruksplan

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från 320 €/ha + moms 24 %. Detaljerad prisinformation för enskilda objekt får du av din skogskundansvariga.

Priset på tjänsten grundar sig på arbetets svårighetsgrad och på ytan. Innehållet i UPM Plantskogsskötsel och de totala kostnaderna som är ett exakt fast pris meddelas alltid till kunden redan när tjänsten beställs.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Plantskogsskötsel kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

320,00 €/ha (+moms)
Begär offert