Enskilda tjänster

UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd

Vill du vårda din ekonomiskog effektivt och samtidigt upprätthålla naturens mångfald? UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd efterliknar en naturlig skogsbrand och ökar artrikedomen i din skog, speciellt gällande hotade växter och djur.

​UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd kan integreras i skogsförnyelsekedjan och vi kan planera åtgärden i samband med att vi köper en stämplingspost av dig. Hyggesbränningen har visat sig vara effektiv för att locka till sig arter som karakteriserar en frisk skog och föredrar bränt virke och bränd ytjord, som t.ex. skalbaggar och olika svamparter.

Vill du verkställa UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd på ett smidigt sätt?

 • Eftersom vi har utvecklat tjänsten UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd, har vi den bästa expertisen. Vid krävande skogsvårdsåtgärder lönar det sig alltid att anlita ansvarsfulla experter.
 • Genom hyggesbränning har du möjlighet att upprätthålla artrikedomen i din egen skog.
 • Alla skogsvårdsåtgärder som vi erbjuder har testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva.

Denna enskilda tjänst ingår i följande servicenivåer:


Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd görs upp
  - Val och märkning av grupper med naturvårdsträd i samband med planering av förnyelseavverkning
  - Ökning av naturvårdsträdens brandbelastning genom att samla hyggesrester kring dem i samband med förnyelseavverkning
  - Naturobjekten beaktas
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd utförs
  - Nödvändiga myndighetsanmälningar görs
  - Skogsägaren och myndigheterna meddelas när arbetet inleds
  - Kvalitetskontroll
 • Försäkring
 • Det utförda arbetet faktureras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Priset för UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd avtalas alltid från fall till fall.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Hyggesbränning av grupper med naturvårdsträd kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig. 

   
Begär offert