Enskilda tjänster

UPM Skogsskattetjänst

​Känns skogsbeskattningen arbetsam eller tar den för mycket tid? Vi erbjuder bokföringshjälp för skogsbeskattningen, smidigt och förmånligt. En bokföringsexpert gör upp skogsskatteanteckningarna och skattedeklarationen för dig. Du behöver bara skicka verifikat över skogsbrukets inkomster och utgifter till vår samarbetspartners bokföringsbyrå, så sköter byrån resten. Dessutom får du vid behov råd angående din egen skogsbeskattning. Bokföringsbyrån sparar också ditt skogsbeskattningsmaterial.

​Vill du sköta skogsskattedeklarationen på ett smidigt sätt?

 • Du behöver inte vara expert skogsbeskattning. Den uppgiften kan du överlämna till oss.
 • UPM Skogsskattetjänst gör din skogsbeskattning enkel och effektiv.
 • Via telefonrådgivningen får du professionell hjälp med din egen skogsbeskattning.

Denna enskilda tjänst ingår i följande servicenivåer:

Detaljerad produktbeskrivning

Skogsägaren och UPM ingår ett avtal om UPM Skogsskattetjänst som är i kraft tillsvidare tills endera parten säger upp det.

I enlighet med avtalet skickar skogsägaren verifikatmaterialet över skogsbrukets inkomster och utgifter till UPM:s samarbetsparter Suomen Talousverkko Oy:s bokföringsbyrå som:

 • bokför verifikaten
 • gör upp skogsbrukets skatteanteckningar utgående från kundens verifikatmaterial
 • skickar skogsbrukets skattedeklaration elektroniskt till skattemyndigheten och skogsägaren
 • sparar materialet.

UPM fakturerar skogsägaren årligen för tjänsten i enlighet med avtalet.

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

I bastjänstens pris 135 €/år + moms 24 % ingår följande:

 • registrering av verifikat högst 10 st./år
 • uppgörande av skatteanteckningar för skogsbruk enligt de verifikat kunden skickar
 • skogsbrukets skattedeklaration som skickas elektroniskt till skattemyndigheten och skogsägaren

arkivering av material.

Som tilläggstjänst bland annat bokföring av extra material om antalet verifikat överstiger 10 st. per år:

 • 3,50 euro/verifikat + moms 24 %
 • 2,50 euro/verifikat + moms 24 % om bokföringsbyrån får verifikatet inom en månad efter händelsen

Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Prisuppgifterna är i kraft tills vidare. UPM Skogsskattetjänst är avdragsgill i skogsbrukets beskattning.

Kontakta oss 

Om du blev intresserad av skogsskattetjänsterna kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

135,00 €/v (+alv)
Begär offert