Enskilda tjänster

UPM Bonvesta skogsfastigheter

​UPM Bonvesta erbjuder ett av de enklaste sätten att bli skogsägare. Vid sidan av en välskött skogsfastighet får du tillgång till aktuella uppgifter om skogstillgångar som hjälper dig att planera åtgärder på din nya fastighet och att säkerställa avkastningen på din investering för många år framöver.

​Om du vill kan du också överlåta skötseln av din nya fastighet till oss. När du ingår ett UPM Skog Partnerskapsavtal med oss får du tillgång till marknadens mest omfattande tjänster inom virkeshandel, skogsvård och förvaltning av skogsegendom, oberoende av var du själv bor eller var din skog ligger.

Vill du bli skogsägare på ett smidigt sätt?

  • UPM Bonvesta gör det möjligt för vem som helst att bli skogsägare.
  • En skog i utmärkt skick är ett tryggt investeringsobjekt.
  • Skogen ger avkastning oberoende av konjunkturläget och förändringar i världsekonomin. En skog som sköts på rätt sätt ger ännu högre avkastning.

Detaljerad produktbeskrivning

TIlläggsuppgifter om UPM Bonvesta skogsfastigheter finns på adressen www.bonvesta.fi.

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till handel. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Detaljerade uppgifter om skogsfastigheterna och deras pris finns på adressen www.bonvesta.fi.