Servicepaket

UPM Generationsväxling

​Vill du på ett kontrollerat sätt överlåta din skog till nästa generation? UPM Generationsväxling erbjuder ett enkelt och i sin helhet lönsamt sätt att överlåta skogsegendomen till följande generation. Den nya generationen får en optimal start som nya skogsägare och skogsbrukets framtid är tryggad.

​En lyckad generationsväxling inleds med en grundlig kartläggning av dina alternativ. Vi ger dig information om skogens kommande avkastning och dess värdeutveckling. På basis av detta kan man planera nödvändig finansiering och säkerställa att alla behandlas arvsrättsligt lika.

Varför skulle UPM Generationsväxling passa dig?

 • Du får tillgång till skogsbranschens och juridikens främsta experter som skräddarsyr lösningarna för just din situation.
 • Vi hjälper dig att hantera och förutse ägarbytets olika faktorer, finansiering och beskattning.
 • Vi tar hand om all dokumentation enligt principen "nyckeln i handen".
 • Genom dina lösningar kan du också motverka splittringen av finländska skogsfastigheter.

Detaljerad produktbeskrivning

Varje generationsväxling är unik. Därför planeras de bästa förfaringssätten alltid från fall till fall i ett samarbete mellan kunden och UPM:s experter.

Frågor som aktualiseras vid UPM Generationsväxling är exempelvis:

 • Överlåtarens och mottagarens ekonomiska ställning
 • Fastigheters överlåtelsesätt, såsom köp och gåva
 • Familje- och kvarlåtenskapsrättsliga åtgärder, såsom avvittring, arvsskifte och testamenten
 • Beaktande av syskons arvsrättsliga ställning
 • Förutseende planering av skattepåföljder och ansökan om förhandsavgörande
 • Arvs- och gåvobeskattning, beskattning av överlåtelsevinst och överlåtelse
 • Skattelättnader
 • Skogsavdrag
 • Finansiering av generationsväxling
 • Grundande av samfälld skog eller anslutning till samfälld skog
 • Ett fungerande skogsinnehav och förutsättningarna för lönsamt skogsbruk
 • Förhindrande av splittring

Vid en generationsväxling lönar det sig att ta hjälp av en expert för att hitta passande lösningar och undvika framtida problem.

Vi gör upp åtgärdsförslag för kundens godkännande: från inledande kartläggning till planering och upprättande av nödvändiga dokument. Beslutsrätten gällande förmögenheten som tjänsterna gäller samt åtgärderna är alltid hos kunden.

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Planering av generationsväxling och upprättande av dokument, från 1 240 € (inklusive moms). Tjänsterna prissätts enligt använd arbetstid, åtgärderna och arbetets svårighetsgrad.

Kontakta oss 

Om du blev intresserad av UPM Generationsväxling kan du klicka på knappen Tilläggsuppgifter nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Våra experter kontaktar dig. 

1 240,00
Tilläggsuppgifter