Servicepaket

UPM Skogsväg

​Vill du komma raka vägen till din fastighet? Skulle ditt skogsbruk må bättre av att du enkelt och tryggt kunde nå ditt skifte? UPM Skogsväg är en ny eller ombyggd väg som anpassas enligt de nuvarande behoven i ditt skogsbruk. Vi planerar och anlägger en väg som ger din fastighet tillgång till ett fungerande vägnät. UPM Skogsväg underlättar både dina egna och eventuella arbetsmaskiners besök i din skog. 

​Varför skulle UPM Skogsväg passa dig?

 • När det blir lättare att nå ditt skifte, minskar kostnaderna för skogsskötsel och lönsamheten ökar.
 • När logistiken fungerar får du ett bättre pris för ditt virke i virkesaffärer.
 • Vid sidan av det egentliga vägbygget anhåller vi om eventuellt Kemera-stöd för din del och genomför iståndsättningsdikningar.

Detta paket ingår i följande servicenivåer:

(Begränsad tillgång på nivån UPM Prima)

Detaljerad produktbeskrivning

Skogsvägens planeringsskede:

 • Vi kartlägger behovet av anläggande eller ombyggnad av skogsväg
 • Vi besöker terrängen för att planera projektet
 • Vi gör upp miljöplaner
 • Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för projektet
 • Vi genomför iståndsättningsdikningen

Genomförande av projektet

 • Konkurrensförfarande bland entreprenörer
 • Materialanskaffning
 • Praktiskt genomförande
 • Övervakning i terrängen
 • Figuruppgifterna uppdateras i en eventuell UPM Skogsbruksplan

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Objektets pris avgörs från fall till fall. Detaljerad prisinformation får du av din skogskundansvariga.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Skogsväg kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig. 

   
Begär offert