Servicepaket

UPM Skogsgödsling

​Visste du att din skog behöver en god näringsbalans för att växa på bästa möjliga sätt? Med UPM Skogsgödsling ökar du skogens livskraft och tillväxten av värdefullt virke samt förkortar omloppstiden. En trygg skogsgödsling påverkar speciellt stockvirkets grovlek, tidigarelägger avverkningsmöjligheterna och ökar inkomsterna från virkesaffärer.

​En livskraftig, stryk stark skog tål också sjukdomar, skadedjur och naturkrafter  bättre och återhämtar sig snabbare från verkningarna av dessa.

Varför skulle UPM Skogsgödsling passa dig?

 • Det är en utmärkt investering som möjliggör upp till 15 % avkastning på investerat kapital.
 • Skogsgödsling kan inte bli lättare än så här. Vi tar hand om planering, genomförande och kvalitetsövervakning av gödslingen.
 • Vi använder alltid den ansvarsfulla gödslingslösning som bäst passar din fastighet.

Detta paket ingår i följande servicenivåer:


(Begränsad tillgång på nivån UPM Prima)

Detaljerad produktbeskrivning

En UPM Skogsgödslingsplan görs upp:

 • Figurerna som ska gödslas fastställs och gödslingsplanen märks ut på kartan
 • Gödslingsmedlet/-medlen väljs
 • Spridningsmetoden för gödslingsmedlen fastställs
 • Lagringsplats för gödslingsmedel väljs och förbereds eventuellt
 • Miljön beaktas
 • En eventuell näringsämnesanalys av jordmånen görs´
 • Vid vitaliseringsgödslingar uppgörs den förhandsplan för gödsling som krävs för Kemera-stöd och delges skogscentralen

Gödslingsmedlen skaffas som förmånliga samköp i samband med gödslingsinköp för UPM:s egna skogar. Gödslingsmedlen levereras till lagerplatsen som planerats på objektet samtidigt med andra gödslingsleveranser i det närliggande området.

Gödslingen utförs:

 • Spridningen styrs och övervakas
 • Spridningens jämnhet följs upp enligt UPM:s instruktioner
 • Efterarbetet på lagerplatsen utförs

Vid vitaliseringsgödslingar gör vi dessutom anmälan om genomförande för Kemera-projekt och uppdaterar gödslingsuppgifterna i en eventuell UPM Skogsbruksplan.

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från 254 € + moms 24 %. Detaljerad prisinformation för enskilda objekt får du av din kontaktperson i skogsfrågor.

Priset på tjänsten grundar sig på det valda gödslingsmedlet, spridningsmetoden och ytan. Spridningsarbetets andel av gödslingsprojektet är ett fast pris. Gödslingskostnaden grundar sig på prisnivån när gödslingsmedlet beställs och på de verkliga kostnaderna för leveransen av gödslingsmedlet.

Det exakta innehållet i UPM Skogsgödsling och de totala kostnaderna till fast pris med undantag av leveranskostnaderna för gödslingsmedlet meddelas alltid till kunden när tjänsten beställs.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Skogsgödsling kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig. 
 

254,00 €/ha (+moms)
Begär offert