Servicepaket

UPM Skogs vattenhushållning

​Visste du att din torvmarksskog har enorma förutsättningar för effektiv virkesproduktion om den sköts på rätt sätt? UPM Skogs vattenhushållning omfattar iståndsättningsdikning av torvmarksskog eller försumpade skog som garanterar flera årtionden av goda tillväxtmöjligheter för trädbestånd som lider av för hög fuktighet. Med denna tjänst ökar både skogens totala trädbestånd och virkets grovlek vilket ger bättre avkastning.

​Varför skulle UPM Skogs vattenhushållning passa dig?

  • Dikningen planeras och genomförs alltid på ett högklassigt sätt som beaktar miljöaspekter.
  • Vi strävar efter att behålla torvmoar med god tillväxt inom skogsbruket.
  • Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del.

Detta paket ingår i följande servicenivåer:

(Begränsad tillgång på nivån UPM Prima)

Detaljerad produktbeskrivning

Planeringsskede:

  • Vi kartlägger behovet av iståndsättningsdikning av den försumpade skogen
  • Vi besöker terrängen för att planera dikningen
  • Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för projektet och gör upp en finansieringsansökan
  • Konkurrensförfarande bland entreprenörer och materialanskaffning

Praktiskt genomförande:

  • Vi genomför iståndsättningsdikningen
  • Övervakning i terrängen
  • Figuruppgifterna uppdateras i en eventuell UPM Skogsbruksplan

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Objektets pris avgörs från fall till fall. Detaljerad prisinformation får du av din skogskundansvariga.

Kontakta oss 

Om du blev intresserad av UPM Skogs vattenhushållning kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

   
Begär offert