Servicepaket

UPM Skogs lägeskartläggning

​Vill du ha tillgång till UPM:s skogsfackman under en hel dag för att få veta hur din skog mår? I UPM Skogs lägeskartläggning inspekterar vi din fastighet tillsammans om du har möjlighet att delta. Vi berättar om din skogs omedelbara skötselbehov samt hur mycket avverkningsmoget virke det finns. Om du vill kan du kan direkt avtala om nödvändiga skogsarbeten.

​Varför skulle UPM Skogs lägeskartläggning passa dig?

  • Vår lokala skogsfackman diskuterar dina målsättningar med dig och ger råd om fortsatta åtgärder. Har du redan nu svåra frågor?
  • Du får en flygbildsbaserad karta över din skog och åtgärdsfigurernas gränser, samt temakartor över föreslagna åtgärder. Dessutom ingår alla väsentliga uppgifter om åtgärderna, stryk åtgärdsfigurerna.
  • De åtgärder vi föreslår har alltid testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva.

Detta paket ingår i följande servicenivåer:


Detaljerad produktbeskrivning

  • UPM:s skogskundansvariga inspekterar fastigheten tillsammans med kunden under en dag.
  • På basis av skogsbesöket och de diskussioner som förts kartlägger vi brådskande skogsvårdsarbeten som bör utföras inom tre år samt avverkningsmöjligheter.
  • I skogen utvärderar vi figurernas gränser och trädbeståndet.
  • Vi sammanställer och överlåter de väsentliga uppgifterna om åtgärdsfigurerna: en figurkarta med flygbildsbakgrund, en figurbok samt förslag på avverkning och åtgärder.

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Tjänstens pris är 300 € + moms 24 % (fastighet på 5-30 ha). Kostnaden är avdragsgill i skogsbruksbeskattningen.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Skogs lägeskartläggning kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

300,00 € (+moms)
Begär offert
 

 LADDA NER BROSCHYREN