​Vi har delat in våra skogstjänster i servicenivåer, som omfattar olika kundförmåner och tjänster. Med hjälp av dem skräddarsyr vi för dig lösningsmodeller, vilka stöder behoven hos olika skogsägare. Se hur enkelt du kan få avkastning från din skog och vårda skogens hälsa.

Bekanta dig med tjänstenivåerna och kundförmånerna 


UPM Prima – Vi gör virkeshandeln till ett närköp

UPM Prima-kunder är alla skogsägare, vars skogar ligger på ett område med bra transportförbindelser till våra fabriker. Denna tjänstenivå ger dig bonus av virkesaffären.
Du får en skräddarsydd servicehelhet som passar just dina och dina skogars behov. Din personliga skogskundansvariga ser till att din skog vårdas på rätt sätt vad gäller både skogsvårdsarbeten och virkeshandel. Läs mer  

 

UPM Partner  – Vi formar skogen efter dina önskemål

Är det endast den bästa som duger att förvalta din skogsegendom? Genom att koncentrera dina skogsärenden till UPM får du samtidigt en mängd förmåner som omvandlas till pengar vid skötseln av din skogsegendom. Tillsammans upprätthåller vi din skog produktiv och lönsam på basen av en aktuell skogsbruksplan. Du har alltid tillgång till de bästa utövarna av skogsvård, när du behöver oss. Läs mer