Enskilda tjänster

Hyggesrensning

​Se till att plantorna i den nya skogen har utrymme att växa fritt. Vid hyggesrensningen avlägsnar vi förväxande och mindre värda trädslag som stör plantornas tillväxt. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en högklassig skogsförnyelse som är lätt att förverkliga.

​Om det finns rikligt med yngre träd och buskar lönar det sig att röja dem före förnyelseavverkningen för att få ett bättre avverkningsresultat. Om undervegetationen är gles, går det bra att röja efter förnyelseavverkningen. Vår skogsfackman kan avgöra vilken tidpunkt som bäst passar ditt objekt.

Vill du verkställa hyggesrensningen på ett smidigt sätt?

 • Genom hyggesrensningen kan vi garantera en god tidig utveckling i den nya skogen, försnabba tillväxten och underlätta övriga arbetsskeden i skogsförnyelsen.
 • De skogsvårdsåtgärder vi föreslår har alltid testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva.
 • Arbetet utförs ansvarsfullt av vår kunniga, professionella personal.
 • Du kan även beställa övriga aktuella skogsförnyelsetjänster som ett paket via din skogskundansvariga.

Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för röjning av förnyelseareal görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - Naturobjekten beaktas
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Hyggesresnningen genomförs
  - Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
  - Röjningsarbete
  - Kvalitetskontroll
  - Det utförda arbetet faktureras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Arbetet kan utföras som

 • timarbete (före förnyelseavverkning)
 • som arbete per hektar (efter förnyelseavverkning)

Pris från 132 €/hektar eller 45 €/timme + moms 24 %. 

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Hyggesrensningen kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

132,00 €/ha (+moms)
Begär offert