Servicenivåer

UPM Partner

​UPM Partner ger dig tillgång till ett brett utbud av våra tjänster. Tillsammans fastställer vi på vilket sätt avkastningen och livskraften kan upprätthållas i din skog på bästa sätt. Din personliga kontaktperson är beredd att satsa hela sin kunskap för att du ska få bästa möjliga avkastning från din skog år efter år.

Sköt dina skogsärenden i rätt tid

Vi vill upprätthålla hälsan i din skog och hjälpa dig att fatta rätt beslut i skogsvård och skogsförnyelse. Utifrån skogsbruksplanen eller informationen om skogstillgångarna skräddarsyr vi ett konkurrenskraftigt servicepaket som säkerställer avkastningen på skogen. Läs mer om UPM Skogsbruksplan.

Vet du vad din skog behöver just nu?

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din skog. UPM Partner erbjuder ett heltäckande informationspaket som hjälper dig att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att du ska uppnå målen för avkastningen. Därtill kan vi ta hand om alla myndighetsärenden i anslutning till din skog. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra samarbetspartners får den största nyttan

På servicenivån UPM Partner har du möjlighet att ingå UPM Skog Partnerskapsavtal. Du får tillgång till värdefulla förmåner och i egenskap av vår partner garanterar vi att din skog får kontinuerlig vård och ditt skogsbruk förblir lönsamt. Samtidigt säkerställer du att det finns efterfrågan på ditt virke också i framtiden och bevarar mångfalden i din skog. Läs mer om partnerskapsförmånerna.

Du som äger skog på distans kan överlåta ansvaret för skogens hälsa till oss

I egenskap av kund på nivån UPM Partner är det lätt att äga skog på distans. Om du inte hinner fokusera på din skog kan vi ta hand om allt för din räkning. Vi föreslår aktivt olika åtgärder som ger dig den största möjliga nyttan av skogsförmögenheten utan att du själv behöver bära bekymmer.   

Servicepaket som ingår i nivån UPM Partner

Enskilda skogstjänster som ingår i servicenivån UPM Partner