Servicenivåer

UPM Prima

UPM Prima ger dig tillgång till ett brett sortiment av våra skogstjänster. Med hjälp av dem förblir din skog frisk och lönsam. Om du är intresserad av att koncentrera dina ärenden till oss får du den största nyttan av skogsförmögenheten. 

Lönsam virkeshandel

Vi gör skogen till en inkomstkälla anpassad för dina behov. Din personliga skogskundansvariga ger dig hjälp och vägledning på den ort du önskar. Läs mer om virkesaffärer.

Vi gör din skogsskötsel enkel och planmässig

Hos oss får du alla tjänster och klara och rediga åtgärdsförslag som gör det enkelt för dig att fatta beslut om förvaltningen av din skogsförmögenhet. Läs mer om våra servicepaket.

Äger du skog på distans? Vi tar skogen hem till dig

Visste du att det kan finnas rikligt med avverkningsmoget virke på din fastighet eller att skogen kanske behöver vårdas på tillbörligt sätt? Att äga skog på distans är enkelt och lönsamt med hjälp av UPM Prima. Du kan träffa oss på din egen hemort och vår expert kan besöka skogen för din räkning, ifall du inte själv har möjlighet att åka ut. Hitta din egen skogskundansvariga. 

Du får mångsidiga UPM Prima kundförmåner

 • Mångsidiga tjänster för att öka skogens avkastning
 • Skogsbesök på virkesaffärsobjektet tillsammans med en expert
 • Förskottsbetalning redan en månad efter avverkningsavtalet
 • Servicebonus för virkeshandel
 • Heltäckande tjänsteutbud som stöd för skogens avkastning
 • Planmässig skogsvård med UPM Skogsbruksplan eller UPM Skogs
 • Lägeskartläggning
 • Virtuellt verktyg för att sköta skogsärenden dygnet runt
 • En expert som känner din skog
 • Tydliga åtgärdsförslag som stöd för beslutsfattandet
 • Juridiska experttjänster för olika skeden av skogsägandet.

Om du vill koncentrera dina ärenden till oss, så åtnjuter du som UPM Partner ännu bättre, lönsamma förmåner. Bekanta dig med partneravtalet.

Servicepaket som ingår i nivån UPM Prima

Enskilda skogstjänster som ingår i servicenivån UPM Prima