Servicepaket

UPM LönsamPlantskog

​Vill du försäkra dig om att din nya granskog är livskraftig, lättskött och lönsam? UPM LönsamPlantskog sköter allt detta på en gång. Vi planterar plantor som bäst lämpar sig för tillväxtplatsen direkt i nyberedd jord och utför en maskinell tidig röjning inom 3-5 år efter planteringen. På så sätt får plantbeståndet de bästa förutsättningarna för att utvecklas jämnt och behovet av skötselåtgärder minskar. UPM LönsamPlantskog ger dig snabbare avverkningsinkomster och skogens lönsamhet ökar.

Varför skulle UPM LönsamPlantskog passa dig?

  • Den erbjuder ett enkelt sätt att uppfylla skogslagens förnyelseskyldighet.
  • Plantorna väljs noggrant i UPM:s egen plantgård.
  • De åtgärder vi föreslår har alltid testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva. 

Detaljerad produktbeskrivning och villkor

UPM LönsamPlantskog omfattar markberedning, UPM:s högklassiga plantor från Jorois plantskola, maskinell plantering samt maskinell röjning av plantskogen inom 3-5 år från plantering. 

Maskinell plantering lyckas bäst i mineraljord som inte innehåller mycket sten. Maskinen gör ca 1 800 planteringshögar per hektar, och planterar samtidigt en planta i varje hög.

Maskinell röjning lämpar sig för tidig röjning av maskinplanteringsområden i mineraljord som beretts genom högläggning. Den rätta röjningstidpunkten är när plantorna är ca en meter höga. I objekt med lite lövträd lönar sig maskinell röjning ändå inte.


Det lönar sig att avtala om maskinell plantering och maskinell röjning som paket redan i samband med virkeshandel. På så sätt garanterar du ett kostnadseffektivt sätt att anlägga ny plantskog. 

Separata tilläggstjänster:

  • Röjning av förnyelseareal
  • Inventering av plantskog och kompletterande plantering 3-5 år efter förnyelsen

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från 1890 €/ha + moms 24 %. Detaljerad prisinformation får du av din skogskundansvariga.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM LönsamPlantskog kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig. 

1 890,00 €/ha (+moms)
Begär offert