Enskilda tjänster

Kompletterande plantering

​Har din plantskog utsatts för naturskador efter anläggandet? Det lönar sig att komplettera eventuella förstörda ställen eller objekt med luckor så fort som möjligt för att arbetet ska kunna skötas effektivt utan separat markberedning. En kompletterande plantering som görs av en expert garanterar en jämn utveckling av en tät plantskog och en hög avkastning på din skogsförnyelseinvestering.

Vill du verkställa en kompletterande plantering på ett smidigt sätt?

 • UPM är expert på skogsvård och vi har en lång erfarenhet av att sköta bolagets egna och kundernas skogar.
 • Vår skogsfackman bedömer behovet av kompletterande plantering och föreslår det alternativ som bäst passar din skog. Du betalar inte för onödigt arbete.
 • Alla skogsvårdsåtgärder som vi erbjuder har testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva.

Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för kompletterande plantering av plantskog görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - Val av trädslag
  - Uppskattning av plantmängd för kompletterande plantering
  - Naturobjekten beaktas
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Kompletterande plantering av plantskog utförs
  - Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
  - Kompletterande plantering
  - Kontroll av arbetets kvalitet
 • Det utförda arbetet faktureras, uppgifter om plantornas ursprung levereras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från 38 €/timme + moms 24 %. Plantor för kompletterande plantering säljs separat.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Kompletterande plantering kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

38,00 €/timme (+moms)
Begär offert