Enskilda tjänster

Plantskogsinventering

En plantskogsinventering i rätt tid hjälper dig att upptäcka eventuella naturskador eller misslyckanden i skogsförnyelsen. Vid inventeringen får du en beskrivning över eventuella behov av kompletterande plantering och deras läge. På basis av dessa uppgifter kan du vidta åtgärder som främjar plantskogens tidiga utveckling samt säkerställa att den nya skogen utvecklas snabbt och jämnt.

​Vill du verkställa plantskogsinventering på ett smidigt sätt?

 • UPM är expert på skogsvård och vi har en lång erfarenhet av att sköta bolagets egna och kundernas skogar.
 • En plantskogsinventering vid rätt tidpunkt är en del av vårt kvalitetskontrollkoncept som omfattar tre steg. Be din skogskundansvariga om närmare uppgifter.
 • Vår skogsfackman bedömer behovet av kompletterande plantering och föreslår det alternativ som bäst passar din skog. Du betalar inte för onödigt arbete.

Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för plantskogsinventering görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Plantskogen inventeras
  - Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
  - Terränginventering
  - Kontroll av arbetets kvalitet
 • Det utförda arbetet faktureras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från 47 €/ha + moms 24 %.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Plantskogsinventering kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

47,00 €/timme (+moms)
Begär offert