Servicepaket

UPM Maskinell röjning av plantskog och borgödsling

​Vill du säkerställa att din nya plantskog är livskraftig och lättskött? Med hjälp av UPM Maskinell röjning av plantskogen och borgödsling minskar du kostnaderna och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Metoden går ut på att man röjer lövträd som stör plantbeståndet av gran och gödslar jordmån som lider av borbrist.

Efter UPM Maskinell röjning av plantskog växer din plantskog fritt och oskuggat och utvecklas jämnt. På de flesta objekt behövs inget arbete med röjningssåg efter den maskinella röjningen.

Att sprida ut flytande bor i samband med UPM Maskinell röjning av plantskog är ett nytt och effektivt sätt at återställa skogens näringsbalans. Borbrist orsakar upprepade toppbyten speciellt hos gran, vilket leder till att trädet förgrenar sig och längdtillväxten till och med kan upphöra. Enligt undersökningar lider omkring hälften av granskogarna i mellersta och östra Finland av borbrist, speciellt på före detta svedjemark.

Varför skulle borgödsling i samband med UPM Maskinell röjning av plantskog passa dig?

 • Maskinell röjning och samtidig spridning av gödsel minskar kostnaderna.
 • Öka avkastningen från din skog genom att återställa näringsbalansen.
 • Efter maskinell röjning växer plantorna fria och oskuggade.
 • Du får snabbare avverkningsinkomster och skogens lönsamhet ökar.

Detta paket ingår i följande servicenivåer:


Detaljerad produktbeskrivning

 • Arbetsområdet fastställs och rätten till Kemera-stöd utreds
 • Naturobjekt beaktas i arbetets planeringsskede
 • Arbetet utförs som tidig röjning när plantskogen är 0,7–1 meter hög
 • Lövträd som stör det odlade barrträdet i plantskogen dras upp med rötterna
 • Flytande bor sprids ut i samband med den maskinella röjningen
 • Borgödsling rekommenderas speciellt för granskogar i mellersta och östra Finland
 • Arbetet utförs under den tjälfria perioden från maj till oktober

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från 785 €/ha + moms 24 %. Detaljerad prisinformation för enskilda objekt får du av din kontaktperson i skogsfrågor.

Innehållet i UPM Maskinell röjning av plantskog och borgödsling och de totala kostnaderna som är ett exakt fast pris meddelas alltid till kunden redan när tjänsten beställs.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Maskinell röjning av plantskog och borgödsling kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

785,00 €/ha (+moms)
Begär offert
 

 Ladda ner broschyren