Enskilda tjänster

Plant- och fröleverans

​Vill du försäkra dig om att plantorna du planterar eller fröna du sår är av rätt ursprung och passar din egen skogsförnyelseareal? Det plant- eller frömaterial som används vid förnyelse påverkar avsevärt hälsan, tillväxten och lönsamheten hos den framtida skogen. Våra plantor som odlats ur förädlade frön står bättre emot naturskador och producerar avsevärt mer och högklassigare virke under skogens omloppstid. 

​Vill du ha högklassiga plantor eller frön för skogsförnyelsen?

 • Vi behärskar alla skeden i skogsförnyelsen och har testat dem i våra egna skogar. Plantor och frön från UPM är en viktig del av en lyckad skogsförnyelse. Fråga mer!
 • De inhemska plantorna drivs upp i UPM:s toppmoderna plantskola i Jorois eller i plantskolor hos noga utvalda samarbetspartners.
 • Vid plantodling eller skogssådd använder vi frön av bästa möjliga ursprung.

Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för leverans av plantor eller frön görs upp
  - Skogsodlingsområdet fastställs
  - Val av skogsodlingsmetod och trädslag
  - Mängden plantor eller frön fastställs
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Plantorna eller fröna levereras
  - Skogsägaren meddelas om leverans av plantor eller frön
  - Kvalitetskontroll
  - Det levererade materialet faktureras och ursprungsuppgifter för skogsodlingsmaterialet levereras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från:

 • Granplanta 0,23 €/st. + moms 24 %
 • Tallplanta 0,16 €/st. + moms 24 %
 • Vårtbjörkplanta 0,30 €/st. + moms 24 %
 • Tallfrö 0,78 €/g + moms 24 %
 • Begränsad tillgång på plantor av övriga trädslag

Kontakta oss

Om du blev intresserad av vårt skogsodlingsmaterial kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

0,16 €/st. (+moms)
Begär offert