Enskilda tjänster

UPM Skogsvärdering

UPM Skogsvärdering ger dig totalvärdet på din skog, värdet på skogens delfaktorer samt värdet på det trädbestånd som kan avverkas just nu. På basis av en professionell värdering är det lättare för dig att hantera ägarbyte på fastigheten exempelvis vid generationsväxling, bouppteckning eller när du säljer fastigheten på den fria marknaden.

UPM Skogsvärdering ger dig klara utgångspunkter för planeringen av skogsbruket.

Vill du veta vad din skog är värd på ett smidigt sätt?

  • Du får ett tillförlitligt stöd för beslutsfattande som grundar sig på aktuella uppgifter om trädbeståndet som vi upprätthåller, inklusive information om utförda avverkningar och skötselåtgärder samt trädbeståndets tillväxt.
  • Värderingen uppgörs alltid av en expert som specialiserat sig på detta.
  • Du får ett lättläst dokument, med bifogade kartor över utvecklingsklass och figurer för din fastighet.

Denna enskilda tjänst ingår i följande servicenivåer:


Detaljerad produktbeskrivning

En värdering av skogen är en enligt summavärdemetoden gjord beräkning av värdet på fastighetens skogar. Summavärdemetoden innebär att man räknar samman skogens egendomsbeståndsdelar, vars totalvärde justeras utgående från fastighetsspecifika faktorer såsom läge, utvecklingsklassfördelning, skogsvårdsarbetenas omfattning och svårighetsgrad, vägnät, avverkningsmöjligheter, trädbeståndets kvalitet och jordmån, så att det motsvarar skogens värde.

En värdering av skogen kan beställas under förutsättning att uppgifterna i fastighetens skogsbruksplan har överförts till UPM:s datasystem och att de är aktuella, till exempel upprätthållna av UPM.

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från (fastighet på 20 ha) 250 € + moms 24 %, totalt 310 €.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av UPM Skogsvärdering kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

250,00 € (+moms)
Begär offert