Enskilda tjänster

Markberedning

​En välgjord, högklassig markberedning är en grundförutsättning för en lyckad skogsförnyelse. Rätt val av markberedningsmetod och ett arbete som håller hög kvalitet garanterar bästa möjliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen och en snabb tidig utveckling för plantorna.

​Även om du som självständig skogsägare kanske sköter planteringen själv, lönar det sig att säkerställa att din förnyelseareal bereds med den metod som bäst passar objektet.

Vill du verkställa markberedning på ett smidigt sätt?

 • Vår skogsfackman bedömer vilken markberedningsmetod som passar ditt objekt. Du betalar inte för onödigt arbete.
 • Alla markberedningsmetoder som vi erbjuder används i UPM:s egna skogar och vi utför dem effektivt.
 • Med oss kan du enkelt avtala om alla skogsförnyelsearbeten på samma gång.

Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för markberedning av förnyelseareal görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - Val av markberedningsmetod
  - Naturobjekten beaktas
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Markberedningen utförs
  - Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
  - Markberedningsarbete
  - Kvalitetskontroll
  - Det utförda arbetet faktureras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från:

 • Harvning 190 €/ha + moms 24 %
 • Fläck- eller dikningshögläggning 400 €/ha + moms 24 % 

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Markberedning kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

190,00 €/ha (+moms)
Begär offert