Enskilda tjänster

Hyggesbränning

​Hyggesbränning är en åtgärd som utförs efter förnyelseavverkning för att förbereda ditt objekt för förnyelsen. I hyggesbränning efterliknar man skogsbrand och bränner upp största delen av hyggesresterna samt en del av humuslagret på ett noggrant avgränsat område. Hyggesbränning skapar utmärkta förhållanden för den nya skogen. Förkolnat trä är en förutsättning för många utrotningshotade växters och djurs fortplantning.

​Plantornas tidiga utveckling försnabbas när markens värmeförhållanden förbättras och konkurrensen med markvegetation minskar. Efter en hyggesbränning underlättas odlingsarbetet på objektet och lönsamheten ökar. Skogens mångfald ökar också.

Vill du verkställa hyggesbränning på ett smidigt sätt?

 • UPM är expert på skogsvård och vi har en lång erfarenhet av att sköta bolagets egna och kundernas skogar.
 • Vid krävande skogsvårdsåtgärder som hyggesbränning lönar det sig att anlita ansvarsfulla experter som har kunskap och erfarenhet av arbetet.
 • Alla skogsvårdsåtgärder som vi erbjuder har testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva.
 • Du kan också beställa övriga nödvändiga skogsförnyelsetjänster som ett paket via din skogskundansvariga.

Denna enskilda tjänst ingår i följande servicenivåer:

Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för hyggesbränning görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - Naturobjekten beaktas
  - Eventuell ansökan om Kemera-stöd görs
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Hyggesbränning utförs
  - Nödvändiga myndighetsanmälningar görs
  - Skogsägaren och myndigheterna meddelas när arbetet inleds
  - Brandgator grävs och vattenposter säkras
  - Hyggesbränning
  - Kontroll av arbetets kvalitet
 • Det utförda arbetet faktureras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Priset för hyggesbränning avtalas alltid från fall till fall.

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Hyggesbränning kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

   
Begär offert