Enskilda tjänster

Plantering

​På bördiga växtplatser ger en lyckad plantering den bästa växtstarten för den nya skogen. Vid plantering sätts plantorna i färdigt beredd mark. Vid maskinell plantering görs markberedningen i samband med planteringen. Planteringen är ett viktigt skede i skogsodling och ett högklassigt arbete ger en god grund för snabb tidig utveckling av skogen.

​Genom att anlita UPM:s experter säkerställer du att skogsförnyelsen sker vid rätt tidpunkt, med lämplig förnyelsemetod och högklassiga plantor.

Vill du verkställa plantering på ett smidigt sätt?

 • UPM är expert på skogsvård och vi har en lång erfarenhet av att sköta bolagets egna och kundernas skogar.
 • Vi använder endast inhemska plantor från UPM:s egen plantskola i Jorois och från plantskolor hos noga utvalda samarbetspartners.
 • Vi är föregångare och erfarna experter inom maskinell plantering. Vi utvecklar ständigt nya effektivare skogsförnyelsemetoder som också gagnar våra kunder.   
 • Du uppfyller smidigt den lagstadgade skyldigheten att förnya skogen.

Detaljerad produktbeskrivning

 • En skogsodlingsplan för förnyelsearealen görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - Val av skogsodlingsmetod
   Val av trädslag
   Val av plantering eller maskinell plantering
   Uppskattning av mängden plantor
  - Naturobjekten beaktas
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Plantering eller maskinell plantering utförs
  - Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
  - Plantering och kontroll av arbetets kvalitet
  - Det utförda arbetet faktureras, uppgifter om plantornas ursprung levereras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från:

 • Planteringsarbete 0,29 €/st. + moms 24 %
 • Maskinell plantering 0,52 €/st. + moms 24 % (inkluderar markberedning)

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Plantering eller Maskinell plantering kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

0,29 €/st. (+moms)
Begär offert