Enskilda tjänster

Förberedelser för avverkning

​En väl förberedd gallringsavverkning är lönsam och håller hög kvalitet. Trädbeståndets utveckling i den gallrade skogen förbättras och din virkesproduktion blir mer lönsam. Vid röjning av ungskog avlägsnas mindre värda trädstammar som stör avverkningen av gagn- eller energivirke. Dessutom förbättrar röjningen växtförhållandena för nya trädbestånd efter avverkningen.

​En förhandsröjning görs alltid före gallringen och innebär att närområdet kring gagnvirkets stammar röjs bart.

En siktröjning görs före avverkningen. I samband med detta arbete tillvaratas också klenvirke som passar som energivirke. Vid siktröjning röjs allt klenvirke som inte uppfyller måtten för gagnvirke på en halv meters radie kring stammarna som ska fällas. 

Vill du verkställa förberedelser för avverkning på ett smidigt sätt?

 • UPM är expert på skogsvård och vi har en lång erfarenhet av att sköta bolagets egna och kundernas skogar.
 • Vi har själva stor användning och intresse för både gagn- och energivirke.
 • Alla metoder som vi erbjuder har testats i UPM:s egna skogar och visat sig vara effektiva.
 • Du kan behändigt avtala om virkesaffärer och beställa tillhörande skogstjänster via din skogskundansvariga.


Detaljerad produktbeskrivning

 • En plan för röjning av avverkningsområdet görs upp
  - Arbetsområdet fastställs
  - Val av arbetsmetod
  - Naturobjekten beaktas
  - En kostnadsberäkning fastställs
 • Röjning av avverkningsområdet utförs
  - Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
  - Kvalitetskontroll
  - Det utförda arbetet faktureras
 • Figuruppgifterna i UPM:s datasystem uppdateras

Villkor

En skickad offertbegäran förpliktigar inte kunden till virkeshandel eller köp av skogsserviceprodukt. En offertbegäran är ett uppdrag från kunden till UPM gällande en skräddarsydd och specificerad offert. Efter att ha mottagit offerten avgör kunden om han eller hon vill ingå avtal med UPM.

Prisuppgifter

Pris från

 • Förhandsröjning före gallringsavverkning 316 €/ha + moms 24 %
 • Siktröjning före gallringsavverkning 354 €/ha + moms 24 %
 • På specialobjekt skogsarbete med motor- eller röjningssåg 48 €/timme + moms 24 %

Kontakta oss

Om du blev intresserad av Förberedelser för avverkning kan du klicka på knappen Begär offert nedan, fylla i dina uppgifter på sidan som öppnas och skicka dem till oss. Vår skogskundansvariga kontaktar dig.

316,00 €/ha (+moms)
Begär offert