​Är värdetillväxten hos trädbestånden i din skog i ett sådant skede att det är aktuellt med virkeshandel? I en virkesaffär sköter vi om allt enligt dina önskemål. När du gör en virkesaffär med oss ingår alltid planering och förberedelser av avverkningarna, övervakning av drivningsarbetet samt nödvändiga myndighetsanmälningar och tillstånd. Genom att koncentrera dina skogsärenden till oss får du lönsamma förmåner. Bekanta dig med nedanstående kundnivåer.


UPM Virkeshandel Plus

Genom att göra virkesaffärer vid rätt tidpunkt förbättrar du din skogs hälsa och ökar dess avkastning. Om du så önskar kan du planera avverkningen och de skogsvårdsarbeten som hänför sig till skogsförnyelse på plats tillsammans med din personliga skogskundansvariga. Virkesaffären ger dig servicebonus, som du kan utnyttja när du beställer skogstjänster. Läs mer


UPM Partner 

När du ingår UPM Skog Partnerskapsavtal får du de bästa och värdefullaste förmånerna också i anslutning till virkeshandel. Vi garanterar ett konkurrenskraftigt pris och avsättning för ditt virke oberoende av marknadssituationen. Du får höjd servicebonus för din virkesaffär. 


Läs mer om virkeshandelsnivåerna eller kontakta närmsta skogsfackman direkt.