Virkesmarknadsinfo

Virkespriser

​​I virkeshandelsstatistiken publiceras Metsäteollisuus ry medlemsföretags rotpriser per avverkningssätt och virkesslag.

Lähde: Metsäteollisuus ry

​I statistiken utgör den gröna stapeln rotpriset på stockar och massaved som betalats vid förnyelseavverkningar, den gula stapeln rotpriset vid gallringar och den ljusgröna stapeln rotpriset vid förstagallringar. Ett rött streck indikerar medelrotpriset i alla rotköp.
 
Virkesprisskillnaderna vid olika avverkningsmetoder beror på skillnaderna i trädens kvalitet och på drivningskostnaderna. På prissättningen inverkar dessutom bl.a. skogstransportvägens längd och drivningsdugligheten. Områdena som förnyas ger klart mera virke än områden som gallras, i genomsnitt 200 kubikmeter per hektar. Vid förstagallringar är virkesmängden vanligen mindre än 50 kubikmeter.

Läs aktualitetsöversikt