Virkesmarknadsinfo

Aktualitetsöversikt

Virkesmarknadsöversikt, september 2017

 

En god stämning under de livliga veckorna för virkeshandeln
 
Efter semesterperioden är vi återigen på väg mot höstens mest intensiva virkeshandelsveckor. Virkesbeställningar från vår industri ligger fortsatt på en hög nivå, vilket ger UPM goda förutsättningar för virkeshandeln. Vi är fortfarande mycket intresserade av alla typer av objekt i vårt anskaffningsområde. Nu är det ett fint läge för skogsägarna: Då virkespriserna ligger på en stabil och bra nivå har man utomordentligt goda möjligheter att återställa produktionsförmågan i sina skogsobjekt som är i behov av avverkning. Tyngdpunkterna för virkeshandeln i de olika regionerna beskrivs i regiondirektörernas översikter.

Tre av fyra av våra virkeshandelspartner rekommenderar UPM till sina vänner som samarbetspartner inom virkeshandeln. Till skillnad från marknaden allmänt har UPM också köpt in betydligt större mängder virke jämfört med föregående år. Ta vara på chansen du också och gör ditt livs enklaste virkesaffär! I samband med virkesaffären kommer vi också gärna överens om genomförandet av alla arbeten i anslutning till den. Ett exempel på detta är skogsförnyelsearbeten, vars planering från markberedning till plantbeställning och plantering kan kombineras till en enkel helhet – från förnyelseavverkning till en livskraftig ny skog. Be också om mer information om UPM:s tjänst FSC®-gruppcertifiering (FSC C-109750). Tjänsten ger en bra grund för kommande virkesaffärer, eftersom framför allt den internationella produktmarknaden ställer krav på certifierad råvara. I den föränderliga konjunkturen är efterfrågan på FSC-certifierat virke garanterad.

 

 

 Södra Finland

 

Fabriker som använder virke:

 • Kymmene massafabrik i Kouvola: björk- och barrmassaved
 • Kalso fanerfabrik i Kouvola: grantimmer
 • Seikku sågverk i Björneborg: grantimmer
 • Raumo pappersfabrik i Raumo: granmassaved
 • Biovoima i Raumo: skogsenergived
 • Kymin Voima i Kouvola: skogsenergived

”I sydvästra Finland har vi främst grandominerade slutavverkningar och beståndsvårdande avverkningar på inköpslistan. Utbyggnadsprojektet vid Kymmene massafabrik startas under senhösten. I Södra Finland och Kymmenedalen behöver vi utöver svarvtimmer av gran även en ökande mängd både björk- och barrmassaved”, berättar regiondirektör Matti Toivakainen. ”Det finns god avsättning för alla virkesslag, så det är ett bra läge för skogsägaren att aktivt begära en offert också från UPM och även hålla vårt utbud av tjänster inom skogsvård i minnet.”

Se video (på finska) om kvalitetskraven på virke som levereras till Kymmene massafabrik

SE VIRKESPRISERNA
Ta en titt på statistiken för virkespriser.

 

 Östra Finland

 

Anläggningar som använder virke:

 • Kaukas sågverk i Villmanstrand: talltimmer
 • Kaukas pappersbruk i Villmanstrand: granmassaved
 • Kaukas massafabrik i Villmanstrand: björk- och barrmassaved
 • Kaukaan Voima i Villmanstrand: skogsenergived
 • Pellos plywoodfabrik i S:t Michel: grantimmer
 • Plywoodfabriken i Nyslott: björktimmer
 • Plywoodfabriken i Joensuu: björktimmer
 • Järvi-Suomen Voimas kraftverk: skogsenergived

”I Östra Finland har virkeshandeln varit livlig och det finns goda förutsättningar för att det ska fortsätta på samma sätt. UPM:s fabriker i Östra Finland är i full gång, så det finns efterfrågan på alla virkesslag.  Speciellt björktimmer efterfrågas av kunderna till våra plywoodfabriker. I samband med virkeshandeln finns det ett bra tillfälle att avtala om skogsförnyelse och andra aktuella skogsvårdsarbeten”, påminner regiondirektör för Östra Finland Janne Seilo. ”En god efterfrågan på UPM:s produkter märks också som ett ökat behov av FSC-virke. FSC-certifierat virke behövs för tillverkningen av såväl massa och plywood som sågade trävaror och papper. Det lönar sig för skogsägaren att diskutera med våra skogskundansvariga om att ansluta sig till vår FSC-skogscertifieringsgrupp (FSC C-109750), vilket kan höja värdet på den egna skogen ytterligare.”

 SE VIRKESPRISERNA
Ta en titt på statistiken för virkespriser.

 

 Mellersta Finland

 

Anläggningar som använder virke:

 • Korkeakoski sågverk i Juupajoki: furutimmer
 • Plywoodfabriken i Jyväskylä: gran- och björktimmer
 • Pappersbruken i Jokilaakso, Jämsä: granmassaved
 • Kraftverken i Jokilaakso, Jämsä och i Tervasaari, Valkeakoski: skogsenergived

”I Mellersta Finland och Birkaland har virkeshandeln varit livlig under sommaren. Vi förväntar oss att denna goda utveckling ska fortsätta under hösten. Våra fabriker är i ständigt behov av färskt och högklassigt virke, så vi har en god beredskap att avtala om virkesaffärer och skogsvårdsarbeten även på längre sikt. Alla typer av objekt passar för våra behov – efterfrågan på virke är med andra ord god”, beskriver regiondirektör Tero Nieminen läget i sin region.

SE VIRKESPRISERNA
Ta en titt på statistiken för virkespriser.

 

 Österbotten

 

Fabriker som använder virke

 • Jakobstads massafabrik i Jakobstad: björk- och barrmassaved
 • Alholmens sågverk i Jakobstad: furu- och grantimmer

”Virkeshandeln i Österbotten har varit aktiv. UPM:s massafabrik och sågverk i Jakobstad är ordentligt i gång, vilket gör att det finns efterfrågan på både timmer och massaved i regionen vid såväl rot- som leveransköp”, berättar regiondirektör Janne Kiiliäinen. ”Torvmarker och gallringsobjekt är ett delområde som på många håll erbjuder avverkningspotential med tanke på skogens hälsa. Kompetensen hos UPM:s personal kombinerad med våra entreprenörers kunskaper och utrustning som är framtagen för dessa avverkningsobjekt är precis det som behövs för att lösa dessa avverkningsbehov. Tveka inte att ta kontakt med oss – vår expertis och våra tjänster finns till för er!”


SE VIRKESPRISERNA
Ta en titt på statistiken för virkespriser.  

​Mer information får du av din skogskundsansvariga.
Se kontaktuppgifter eller ring 020 416 121.
Du kan också skicka in en kontaktbegäran på webben.

SE VIRKESPRISERNA
Ta en titt på virkeshandelsstatistiken.


​​​