UPM Samfällda skogar inleder sin verksamhet inom kort

​Grundandet av UPM Samfällda skogar framskrider enligt tidsschemat. Fastighetsförrättningar för att bilda ett område med fyra samfällda skogar på landskapsnivå – Östra Finlands, Mellersta Finlands, Västra Finlands och Österbottens samfällda skogar – har hållits.  Förberedelserna är på slutrakan och de samfällda skogarna inleder sin verksamhet i början av 2012.

Skogsägaren kan ansluta sin skogsfastighet till en samfälld skog mot andelar i den samfällda skogen som motsvarar fastighetens värde. Förhandlingar om anslutning av nya skogsfastigheter har redan inletts.

De samfällda skogarna ska skötas och användas utgående från en skogsbruksplan, vilket skapar goda förutsättningar för utövande av ett lönsamt skogsbruk. Målet med samfällda skogar är en effektiv virkesproduktion som delägarna har maximal nytta av och en mångsidig användning av skogarna.

- Att gå med i en samfälld skog är ett beaktansvärt alternativ för många skogsägare, till exempel då man vill att skogsfastigheten blir en del av en större skogshelhet. En samfälld skog lämpar sig också för dödsbodelägare som måste fatta beslut om ägande och vid generationsväxlingar när man inte vill stycka fastigheten i små delar, säger Heikki Kalvila, servicechef i juridiska frågor vid UPM:s skogsaffärsverksamhet. Skogsägare som anslutit sin skogsfastighet till en samfälld skog får regelbundna inkomster och de kan utnyttja ett ännu större skogsområde för rekreationsändamål.


Mer information:

Chefen i juridiska frågor Heikki Kalvila, juridiska tjänster och experttjänster, UPM:s skogsaffärsverksamhet,
tfn 0400 553 079

Direktör Sauli Brander, skogstjänster och virkesproduktion, UPM:s skogsaffärsverksamhet,
tfn 040-567 4155.