UPM:s virkesköpare i två generationer

Matti Tikkanen började arbeta som virkesköpare i Rautalampi 1976. Arbetsgivaren hette på den tiden Oy Wilhelm Schauman Ab. Till Tikkanens arbetsuppgifter hörde förutom virkesaffärer också drivning och transport av virke.  Nu har Tikkanen arbetat i 35 år som virkesköpare vid UPM.
Virkesköpare Matti Nikkanen går i välförtjänt pension våren 2011. Och vetskapen om att en mycket välbekant kollega fortsätter arbetet gör avskedet lättare – i november 2010 valde UPM Mattis son, skogsbruksingenjör Juho Tikkanen till virkesköpare i Rautalampi.
 
Matti Tikkanen inledde sin karriär som virkesköpare vid Schauman 1976. 1988 sammanslogs Schauman och Kymmene. UPM i den nuvarande formen föddes 1996. Då sammanslogs Kymmene Oy, Repola Oy och dess dotterbolag Yhtyneet Paperitehtaat, berättar Matti Tikkanen.
 
 – Jag har arbetat som virkesköpare i Rautalampi i Norra Savolax under hela min yrkeskarriär. Tikkanen har blivit bekant både med Rautalampi, som firar sitt historiska 450-års jubileum år 2011, och med många av dess invånare. Under köpslagningen har det också fötts livslånga vänskapsförhållanden.
 
– Jag har fått lära känna otaliga intressanta människor. Två likadana dagar eller kundrelationer har inte förekommit under åren. Det är viktigt att kunna komma överens med människor.
Enligt virkesköparen Tikkanen kan skogsägaren sälja grova stockar ur sina skogar först efter tiotals år av hållbart skötsel- och odlingsarbete.
 
– Skogsägarna är ärliga och rakryggade. Därför måste virkesköparna också vara ytterst ärliga i det de gör. Man måste hålla ord och infria sina löften, förklarar virkesköparen Tikkanen.
 
Skogsindustrin har en ljus framtid
 
Matti Tikkanen är fast övertygad om att skogsindustrin i Finland har en ljus framtid.
 
– Den finländska såg- och fanerindustrin hävdar sig väl globalt. Efterfrågan på kvalitetsvirke från de finländska skogarna kommer även framöver att vara stor.  Produktionen av kortfibrig massa försvinner däremot till länder med en lägre kostnadsnivå och användningen av energivirke ökar.  Jag tror att skogsindustrin utvecklar och hittar nya användningsmöjligheter för träet i framtiden.
 
Skogsbruksingenjör Juho Tikkanen följer sin far Matti i spåren i Rautalampi. Juhos kollega vid UPM i Rautalampi är Kari Turkka.
 
– Jag visste redan i högstadiet att det blir studier i skogsbranschen efter gymnasiet. Jag var intresserad av skogsfrågor redan som liten.  Det ligger kanske i släkten, funderar 25-årige Tikkanen med glimten i ögat på UPM:s kontor i Suonenjoki.
 
 – Jag började arbeta som virkesköpare vid UPM i Rautalampi i november 2010. Den första virkesaffären gjorde jag på den tredje arbetsdagen. Den historiska dagen kommer jag sannolikt att minnas resten av livet, säger Juho Tikkanen när han berättar om sina första dagar som virkesköpare.
 
Text Hannu Ylönen | Bild Pentti Vänskä
 
Metsän henki 1/2011