Uitto

Flottningssäsongen inleddes

​Nästan 400 000 kubikmeter virke flottas årligen till UPM:s fabriker. Flottning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att transportera virke långa sträckor. 

​I Östra Finlands integrerade område är flottning en traditionell och viktig form av fjärrtransporter av virke. Längs Saimens vatten flottar UPM i huvudsak tallmassaved till Kaukas fabrik i Villmanstrand och svarvgran till Pellos fanerfabrik i Kristina. 

Virket flottas som knippflottar i Vuoksens vattendrag, dvs. i huvudsak Kallavesi, Pielinen och Saimen. I fjol flottades totalt cirka 700 000 kubikmeter virke, varav största delen flottades av UPM. Virke transporteras sjöledes också på pråmar.  
 
Numera sköter flottningsföreningarna Järvi-Suomen Uittoyhdistys och Perkaus Oy all virkesflottning i sina vattenområden. Virket körs med virkesbilar till ställen där de ska släppas ner i vattnet, knippena binds och lyfts som knippflottar i vattnet. Flotten kan innehålla virke från fler än ett ställe. En flotte som släpas längs en huvudled omfattar 400 långtradarlaster virke, dvs. cirka 20 000 kubikmeter. Flottningssäsongen pågår från islossningen till slutet av oktober. Knippflottarna är också bra lagerplatser för virket under sommaren.