Turvallisuus lannoitustyömaalla

Säkerhet i gödslingsarbetet

​UPM utför gödsling som flygspridning på olika håll i Finland. Om du vill besöka gödslingsområdet i din skog ska du beakta följande säkerhetsfaktorer.

​Meddela alltid ditt besök på förhand till den ansvariga arbetsledningen. Överflödig trafik försämrar säkerheten och bromsar upp arbetet. Om besökarna är många rekommenderar vi samtransport. 

Säkerhetsavståndet till en helikopter är alltid 50 meter då rotorerna är i gång. När arbetet pågår ska ett motsvarande avstånd hållas också till markenheten.  Det är förbjudet att vistas i helikopterns start- och landningssektorer.

Skydda öron och ögon med ändamålsenlig utrustning på arbetsplatsen. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi också varselkläder, skyddshjälm och skyddsskor. Skydda dina ögon mot löst skräp när helikoptern landar eller lyfter. Rökning är förbjuden i närheten av helikoptern eller markenheten.  

Det är förbjudet att vistas i området som ska gödslas under spridningen. Om du vill röra dig i gödslingsområdet till exempel för att fotografera eller följa upp kvaliteten ska du komma överens om detta med den ansvariga arbetsledningen. 

Ett tillräckligt avstånd till maskiner som är i gång är viktigt även på objekt där gödslingen utförs som markspridning.