Inom vårt verksamhetsområde är det möjligt att avtala om virkeshandel med oss för alla slags avverkningsobjekt

​Under vintern har vi köpt mer virke än vad som är den genomsnittliga nivån inom virkeshandeln. Vår industris struktur och virkesanvändningen som lämpar sig bra för skogarnas bestånd möjliggör kontinuerligt köp av mycket olika slags stämplingsposter i vårt verksamhetsområde. 

​Även den stabila prisutvecklingen på virke skapar trygghet i virkeshandeln. För skogsägaren är det här lysande nyheter; nu är det möjligt att sälja alla slags objekt i behov av avverkning och få skogen i produktionsskick totalt sett.

Fråga mer av våra skogskundansvariga. Av dem får du sakkunnig hjälp också för att sköta andra skogsärenden.

Elektronisk virkeshandel på intåg

Under våren utvidgas skogsägarnas möjligheter att bjuda ut virke, då Suomen Puukauppa Oy:s elektroniska virkeshandelsplats kuutio.fi tas i bruk. Målet med tjänsten är att efterfrågan och utbudet av virke ska mötas effektivare än tidigare.

Kuutio.fi är en ny modern webbtjänst för skogsägare och organisationer som köper virke. Den är ett första steg vid virkeshandel, en öppning av diskussionen. Oftast är nästa steg en djupare diskussion med en expert ansikte mot ansikte.

Förutom via de elektroniska kanalerna och även utan dem kan du alltid uträtta ärenden direkt hos din lokala kontaktperson, UPM:s skogskundansvariga. Han eller hon känner din skog och lyssnar på dina behov och gör utifrån detta upp förslag om både avverkningar och skogsvårdsarbeten enligt dina önskemål. Om du inte får kontakt med din lokala kontaktperson, kan du alltid ringa (tfn 0204 16 5100) eller kontakta vårt Servicecenter via chatten på Skogsvärld, så vidareförmedlas ditt ärende smidigt.

Läs mer i vår aktualitetsöversikt. Där framgår också tyngdpunkterna inom virkeshandeln i våra olika områden.