UPM Silvesta fortsätter med servicen som förut, trots pågående samarbetsförhandlingar

UPM Silvesta Oy har påbörjat samarbetsförhandlingar med personalens representanter. Målsättningen är att effektivera bolagets verksamhet och förbättra lönsamheten. Förhandlingarna startade 7.12.2011.

 

Bolagets serviceförmåga är densamma också efter eventuella personalminskningar. För arbetena ansvarar fortsättningsvis både UPM Silvestas egen personal och bolagets utomstående samarbetspartners.