Virkeshandelsöversikt

​Trots den osäkra ekonomiska situationen har virkeshandeln varit tämligen livlig
– tack till alla aktiva skogsägare.

Året närmar sig sitt slut, men det betyder ingalunda att virkeshandeln tar slut. Vi gör gärna virkesaffärer med er året runt. I första hand är vi intresserade av stockdominerade stämplingsposter, men vi kan 
naturligtvis också avtala om andra objekt något beroende på läget. Energivirkesobjekt kommer också i fråga.

Tillsammans förverkligar vi din drömskog. Våra skogsexperter hjälper dig att sköta din skog på ett helhetsbetonat sätt. Förutom virkesaffärer är det bra att komma överens om nödvändiga skogsförnyelse- och skogsvårdsåtgärdersom säkerställer en lyckad och lönsam skogsodling i framtiden.
Det är bra att gå igenom framtida skogsvårdsarbeten med UPM:s skogsexpert. Våra virkesköpare och skogsexperter finns till för dig.

Din egen kontaktperson hittar du lättast här.