Luminen männynoksa

Nytt för skatteåret 2016

I skogsbeskattningen för 2016 ingår ändringar som skogsägarna gärna bör känna till så att de kan beaktas vid skogsskattedeklarationen.

Kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro beskattas nu med 34 % på den överstigande delen istället för 33 %.

Gränsen för momsskyldighet hos den som bedriver rörelseverksamhet i liten skala steg från 8 500 euro till 10 000 euro.

Periodskattedeklarationen för moms inlämnas elektroniskt från och med 1 januari 2017. Periodskattedeklarationen kan endast lämnas på papper av särskilda skäl. Deklarationen gör du elektroniskt exempelvis i UPM Metsäsoppis skatteprogram. Från början av 2017 kan momsdeklarationen inlämnas elektroniskt via skattemyndigheternas nya tjänst MinSkatt.

Du behöver inte lämna in uppgifter om moms (periodskattedeklaration) om du endast bedriver skogsbruk och inte har haft någon momsbelagd försäljning eller anskaffning under 2016. Du behöver inte lämna in skattedeklaration för skogsbruk om du under 2016 inte har haft inkomster eller avdragsgilla utgifter i anslutning till skogsbruket och inte heller har uppföljningsuppgifter i anslutning till skogsavdrag eller reserveringar.

Från och med 2016 avdras överlåtelsevinster för fysiska personer och dödsbon i första hand från skatteårets överlåtelsevinster. Om överlåtelsevinster saknas helt eller delvis kan dessutom överlåtelseförluster från 2016 och senare avdras även från andra kapitalinkomster, t.ex. inkomst från virkesförsäljning.

Källa skatt.fi

Läs mer:
Skogsbeskattningens viktiga datum 2017