Röjning längs elledningar sysselsätter skogsarbetarna på hösten

​UPM Silvestas skogsarbetare Tuomo Piesanen utför röjningar längs elledningar i Urjala. 

​I oktober har Tuomo Piesanen rört sig med röjningssågen i hand längs både väglinjer och elledningar runtom i Birkaland.  

Röjning av trädbestånd längs elledningar är en förebyggande åtgärd inför höststormar och vinterns snölast. Under högspänningsledningar avlägsnas alla träd på en 10 meter bred yta. Sådana grenar på kantträd som under vinterns snölast skulle böja sig över ledningarna kapas med en lång kvistsåg. Även träd som har börjat luta sig mot ledningen fälls. Den trögväxande enen är det enda trädet som ställvis får stå kvar i området längs ledningarna. Röjning vid elledningar görs med cirka 5–7 års mellanrum för att hindra snabbväxande lövträd från att nå ända upp till ledningarna.  Syftet med röjningen är att säkra en trygg och störningsfri eldistribution.  

Träd som vuxit alltför höga kan orsaka skogsbrand och de utgör en säkerhetsrisk vid elledningen. Tuomo Piesanen har även i höst stött på ett flertal farliga ställen. Ett träd som fallit på en elledning kan ge en livsfarlig elchock. Röjningen längs elledningar görs alltid parvis.

- Även under detta besök har vi stött på höga träd med nästan svartbrända toppar under ledningarna. Då ber vi att elbolaget bryter strömmen innan vi ger oss i kast med träden. I samband med röjningen granskar vi också ledningarnas och stolparnas skick allmänt och meddelar elbolaget om vi stöter på ställen som behöver åtgärdas, berättar Tuomo.