taimet

Skogsbeskattningstips – Kemeraprojekt

Utgifter för kemeraprojekt eliminerar beskattningen av kemerastöd.

​Stöd som beviljats enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera) räknas från och med ingången av 2012 som skattepliktig inkomst. Samtidigt blev de utgifter som skogsägaren betalar i anslutning till det understödda projektet avdragsgilla till fullt belopp.

Detta betyder till exempel att en faktura för plantskogsskötselarbete är avdragsgill i sin helhet även om skogsägaren har fått kemerastöd för plantskogsskötseln. Om utgifterna som betalats inom ramen för ett kemeraprojekt är större än det stöd som beviljats projektet lämnar ingen beskattningsbar inkomst kvar av kemerastödet efter avdraget – vilket ofta är fallet. För ett kemeraprojekt som skogsägaren utför som eget arbete kan skogsägaren dra av kostnader för projektet, inklusive kostnader för användning av egen bil. 

Utnyttja UPM:s skogsskattetjänster. Om du har UPM:s webbskogsbruksplan kan du skicka din skogsskattedeklaration elektroniskt direkt via tjänsten. Läs mer om hur du skickar skogsskattedeklarationen elektroniskt.
 
Du kan också utnyttja vår skattedeklarationstjänst där våra experter fyller i deklarationsblanketterna för din räkning och ger dig råd i specialfrågor som gäller skogsbeskattningen.  Ta kontakt med din skogskundansvariga för att utnyttja tjänsten.