metsäverotus 2013

Skogsbeskattningstips – Bra skogsvård

Bra skogsvård ökar avkastningen från skogen och ger skattebesparingar.

Utgifter för till exempel plantskogsskötselåtgärder, skogsodling, markberedning, plantor och skogsbruksplan är avdragsgilla och dras av som årsutgifter.

Utgifter som betalats för byggande av skogsväg och iståndsättningsdikning dras av som årliga restvärdesavskrivningar på 15 procent. I mervärdesbeskattningen dras mervärdesskatt som betalats på fakturor för byggande av skogsvägar och iståndsättningsdikning av i periodskattedeklarationen på en gång i sin helhet enligt kontantprincipen. Samma förfaringssätt tillämpas beträffande årsutgifterna.

UPM Skattedeklarationstjänst är en smidig och tillförlitlig lösning för skötsel av skogsskatteärenden. Läs mer om skattedeklarationstjänsten och säkerställ att du hinner utnyttja den.