MetsäSoppi är ett hjälpmedel för skogsägaren

​MetsäSoppi är en internettjänst som alla UPM:s skogsservicekunder kan utnyttja. Tjänsten omfattar skogsägarens skogsbruksplan och gör det lätt för skogsägaren att hålla ett öga på skogens utveckling. Du får tillgång till MetsäSoppi när din skogsbruksplan har överförts till UPM:s datasystem.
I tjänsten hittar du förslag på avverknings- och skogsvårdsåtgärder i din skog under den följande tioårsperioden. Du kan också granska aktuella figurdata: uppgifterna uppdateras årligen vid beräkningen av tillväxten och efter att UPM utfört åtgärder i skogen.

Det är lättare att fatta beslut som gäller den egna skogen när du har tillgång till färska uppgifter. Är det aktuellt med avverkningar eller skogsvårdsåtgärder i din skog inom den närmaste framtiden? Vilka utgifter och inkomster leder de föreslagna åtgärderna till? Hur mycket beräknas trädbeståndet öka i värde? I MetsäSoppi hittar du svar på bland annat dessa frågor.

Skogsägaren kan också skriva ut kartor över sin skog direkt i MetsäSoppi. I tjänsten kan du också göra skatteanteckningar och skicka skogsskattedeklarationen.

UPM erbjuder alltså sina skogsavtalskunder ett mycket nyttigt hjälpmedel som gör det lättare att sköta om skogen och följa med hur den mår. Kontakta UPM:s skogsexpert och fråga mer om MetsäSoppi.