Skogen är en bra investering

​Investering i skog är en långsiktig placering. Ägarens aktivitet och egna avgöranden under tiotals år påverkar lönsamheten väsentligt. En absolut grundförutsättning för en lönsam investering i skog är regelbundna virkesaffärer och planenlig skogsvård, konstaterar UPM Skogs markanvändningsdirektör Jorma Saarimaa.

Vid UPM Skogs och Sampo Banks tillställning vid vetenskapscentret Heureka kunde man höra expertföreläsningar om skogsägande och investering. Enligt Jorma Saarimaa har skogsägandet en lovande framtid. Värdet på skogsfastigheter har hållit en fortsatt god nivå och virkets prisutveckling har varit uppåtgående. Utsikterna för byggande i trä är goda och träfiberanvändningen blir allt mer mångsidig. Samhällets behov ökar,  till exempel när det gäller planläggning, uttag av marksubstanser och skogens mångfald. Den affärsverksamhet som baserar sig på användning av skogen ökar ständigt. Också det kol som binds i skogen och grundvattenresurserna kan vara värdefulla i framtiden. 

Skogsägaren väljer enligt egna målsättningar vilken verksamhet som praktiseras i den egna skogen. Villkoren för ett lönsamt affärsbruk är ändå virkesförsäljningar, skogsskötselåtgärder i rätt tid och investeringar i skogsbruket, såsom byggande och underhåll av skogsvägar, skogsgödsling och iståndsättningsdikning.
- Skogsbruk är en produktion, där kapitalets förhållande till det årliga kassaflödet är förhållandevis stor, säger Saarimaa. Därför är sakkunskap om virkesproduktion en fördel när man överväger en placering i skogsegendom. Denna sakkunskap får man till exempel av UPM Skogs experter. 

- UPM Bonvesta bjuder årligen många skogsfastigheter av varierande storlek till försäljning. Dessa fastigheter har skötts av UPM:s skogsfackmän och skogsvårdssituationen är bra. Beståndsuppgifterna grundar sig på en aktuell skogsbruksplan. I samband med fastighetsaffären kan man avtala med UPM Skog om virkesaffärs- och skogstjänster, berättar direktör Jorma Saarimaa. 

UPM är med på investeringsmässan i Helsingfors mässcenter Wanha Satama 16-17.11 där Mika Mikkola, direktör, investeringsrelationer talar om UPM som investeringsobjekt onsdag 16.11  kl 13 och markanvändningsdirektör Jorma Saarimaa talar om skogen som en del av investeringsportföljen onsdag 16.11 kl 14.

Bekanta dig med UPM Bonvesta, skogslägenheter och strandtomter​