Metsänuudistamisesta kannattaa sopia puukaupan yhteydessä. UPM Metsä.

Skogsförnyelsen är bra att diskutera vid virkesaffären

​Det är bäst att komma överens om skogsförnyelse i samband med virkesaffären. På detta sätt kan den nya trädgenerationen börja växa så snabbt som möjligt. När åtgärderna utförs i rätt tid får man en plantskog av hög kvalitet.

Efter avverkningen börjar tidpunkten för skogsförnyelse klarna. I detta skede ”reserverar” man vid behov tid för insamling av hyggesrester och stubbrytning samt transport till lagret. Därefter är det dags att förnya skogen.

Den bästa markberedningen på stenfria eller stenfattiga områden fås med maskinell plantering där maskinen gör fläckupptagning och planterar en granplanta på samma gång. På steniga eller våta marker behövs en annan typ av markberedning och plantor av det trädslag som lämpar sig för markens näringshalt.

Tre till fyra år efter planteringen är det bra att ta en titt på plantbeståndet och planera tidpunkten för tidig röjning. Du kan komma överens med UPM om att bolaget utför alla dessa åtgärder för dig och "överlämnar” en fullständigt tät garantiplantskog till dig efter den tidiga röjningen. I Skogsvärlden kan du kontrollera att de olika arbetsskedena framskrider enligt överenskomna tidtabeller.

Ta kontakt med din lokala skogsexpert, kontaktuppgifter hittar du här.