metsänomistajan talvi

Skogsägarens årstider – vinter

​​På vintern kan skogsägaren i lugn och ro koncentrera sig på planering och pappersarbete.

Skogsskattedeklarationen är aktuell. Största delen av skogsägarna fyller i och lämnar in skogsskattedeklarationen i slutet av februari. På UPM:s skogsservicekontor får du sakkunnig hjälp med att fylla i blanketten. Läs mer om vår skattedeklarationstjänst.

Gå igenom skogsbruksplanen tillsammans med en skogsexpert. Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok för skötsel av den egna skogen. Som UPM skogsservicekund får du din skogsbruksplan i elektronisk form via nättjänsten UPM Skogsvärld. Din skogskundansvariga kartlägger avverknings- och skötselbehoven i din skog.

Planera virkesaffärer och skogsvårdsåtgärder för det innevarande året tillsammans med din skogskundansvariga.

Läs mer om nättjänsten skogsvärld.fi som är riktad till UPM Skogs skogsägare. Du kan sköta din skog elektroniskt när och var som helst. Beställ samtidigt det elektroniska nyhetsbrevet eMetsämaailma. Brevet innehåller aktuell information om UPM Skogs omfattande utbud av skogstjänster.

Din skogskundansvariga hittar du genom att söka antingen enligt din bostadsort eller enligt den ort där skogen är belägen. Klicka här för att söka kontaktuppgifter.