Metsän henki nr 4/2011 har utkommit

​Metsän henki är en tidning för alla skogsintresserade.

Metsän henki nr 04/2011 har utkommit. I UPM:s tidning till skogskunder och andra skogsintresserade kan man läsa bl.a. artiklar om: 
- i huvudstadsregionen boende skogsägare, som behändigt sköter sina skogar i Rantasalmi med hjälp av UPM:s skogsexperter
- skogsägare Jouko Juurikkalas tankar om lönsamt skogsbruk
- sommardrivning på torvmarker
- UPM som föregångare inom maskinell skogsskötsel
- WWF:s och UPM:s samarbete jubilerar
 
Läs Metsän Henki i digital form Digi-paper eller i pdf-format.

Följande Metsän Henki utkommer i februari 2012.