Metsän henki 1/2012 har utkommit

​Metsän henki är en tidskrift för alla skogsintresserade

​I senaste nummer av UPM Skogs tidning för kunder och intressegrupper bl.a. artiklar om: 
-       bildandet av samfällda skogar och anslutning till UPM Samfällda skogar
-       nytt i metsämaailma.fi; gödslings- och kolräknare
-       UPM Skogs nya unga virkesköpare i Södra Savolax
-       skogsgödsling
-       drivning av energivirke
-       skogsförnyelse
 
Metsän henki utkommer fyra gånger per år. Nästa nummer utkommer i maj.

Metsän henki finns också i digital form Digipaper eller som pdf-fil.