Temat för UPM Skogs nya naturaffisch är träden i våra skogar

​UPM Skog har gett ut en ny affisch med naturtema och ett tillhörande guidehäfte. Temat på affischen och i guidehäftet är denna gång träden i våra skogar. Fjorton träd har tagits med.

- Träd är ett bra tema för vår affisch, eftersom skogen utgörs av träd. 2011 är också FN:s internationella skogsår, berättar UPM Skogs kommunikationschef Nilla Hietamäki.

På den nya affischen presenteras våra naturliga trädslag. Lövträden representeras av lönn, glas- och  vårtbjörk, asp, hägg, skogslind, klibb- och gråal, rönn, sälg och ek. Barrträden representeras av tall, gran och en. Bilderna har ritats av Juha Ilkka.

UPM Skog har tidigare gett ut tio olika naturaffischer. Till följd av den stora efterfrågan är upplagan av många av dem redan slut.

Affischerna och guidehäftena är tillgängliga på UPM:s skogsservicekontor som du hittar här.

 

UPM Metsiemme puita juliste.pdfUPM Metsiemme puita juliste.pdf

UPM Metsiemme Puita opas.pdf

 

  .