​Heikki Kalvila, servicechefen i juridiska frågor

Juridiska tjänster och experttjänster för skogsägare

​UPM:s skogsaffärsverksamhet utökar antalet tjänster som gäller förvaltning av egendom. Till de viktigaste tjänsterna hör användning av skogsegendom och arrangemang kring ägande, t.ex. generationsväxlingar. 

En ny tjänst är UPM Samfällda skogar som blir tillgänglig i början av 2012. Denna tjänst är ett alternativ för skogsägare som vill förvalta sin skogsegendom på ett enkelt och lönsamt sätt. Skogsägaren kan ansluta sin skogsfastighet till en samfälld skog mot andelar i den samfällda skogen som motsvarar fastighetens värde. Vi hjälper också våra kunder med skogsbeskattningen. Vi ställer vår expertis i juridik och vår skogskompetens till kundernas förfogande. Tack vare de juridiska tjänsterna och experttjänsterna blir UPM:s utbud av tjänster till skogsägarna ännu mångsidigare.

Enheten leds av servicechefen i juridiska frågor, Heikki Kalvila, som också har hand om arrangemangen kring ägande av skogsfastigheter i Södra Finland. Mari Pylvänäinen, serviceexpert i juridiska frågor, betjänar Östra Finlands skogsägare i frågor som rör generationsväxling. Vår andra serviceexpert i juridiska frågor, Osku Eskelinen, hjälper kunderna med generationsväxling i Österbotten. Skogsrådgivningschef Juho Honkela är den fjärde experten i teamet och han samordnar våra tjänster som rör skogsbeskattning.

- Skogsägarnas medelålder är 60 år och de privata skogarna kommer under de närmaste åren att i allt större utsträckning överlåtas till den yngre generationen. Med de juridiska tjänsterna och experttjänsterna vill vi möta den ökande efterfrågan bland våra skogsägarkunder på hur ägandet av skogsegendomen kan ordnas. Vid generationsväxlingar är det ofta fråga till exempel om användning och överlåtelse av fastigheter, åtgärder som gäller familjerätt och kvarlåtenskapsrätt samt en kontrollerad bedömning av beskattningen på förhand, men utöver det juridiska är det också fråga om mycket känslor. Vi vill också erbjuda alternativ som förebygger styckning av fastigheter och främjar ett aktivt skogsbruk. Lösningarna för generationsväxlingen planeras tillsammans med kunden. Vi förbereder åtgärdsförslag enligt en allt i ett-princip. Förslaget omfattar allt från en inledande kartläggning till planering och upprättande av nödvändiga handlingar, berättar Heikki Kalvila.


Bekanta dig med UPM Generationsväxling i skogsbruk.