Maskinell skogsvård ökar lönsamheten

​Att få tillräckliga resurser i skogsvårdsarbetet har varit den viktigaste drivfjädern bakom utvecklingen av den maskinella skogsvården, berättade UPM Silvestas resursexpert Kari Kuru på Skogsdagarnas seminarium 10.11.2011. UPM har stött utvecklingen av maskinell plantering och röjningsmaskiner för äldre plantskogar samt kommit med idéer för maskinell brunnsröjning.

Syftet med mekaniseringen av skogsvården är att förbättra kvaliteten, öka produktiviteten och sänka kostnaderna. Målet är att uppnå samma resultat och kvalitet som när arbetet utförs manuellt med traditionella metoder. 

Den maskinella planteringens andel inom UPM:s skogsvårdsarbete har ökat i jämn takt sedan början av 1990-talet.  I år har bolagets 18 planteringsmaskiner planterat över 2 miljoner granplantor.  Vid maskinell plantering får man ett plantbestånd av jämn kvalitet, vilket också i fortsättningen förbättrar kvaliteten på plantskogsskötselarbetet och ökar lönsamheten.

Kari Kuru berättar att maskinell röjning med Naarva-brunnsröjaren förbättrar kvaliteten, ökar lönsamheten eftersom ett flertal arbetsskeden utförs på en gång och sänker kostnaderna jämfört med traditionell plantskogsskötsel. UPM Silvesta röjer i år cirka 500 hektar maskinellt. UPM har utfört maskinell röjning i äldre plantskogar på en 150–200 hektar stor yta. En röjare som monterats på avverkningsmaskinen utför samma arbete som en röjningssåg.

Skogsvårdsmaskinernas lönsamhet ökar eftersom maskinen kan göra ett flertal arbeten samtidigt.  När avverkningsmaskiner utnyttjas i skogsvårdsarbetet är skogsarbetet inte heller längre lika säsongbetonat.
-Skogsvårdsmetoderna måste utvecklas på så sätt att det finns arbetsplatser året runt. Detta lyckas bäst om vi utvecklar tilläggsutrustning för avverkningsmaskinerna och utför skogsvårdsarbetet på detta sätt, konstaterar Kari Kuru.