Stor efterfrågan på björkstockar särskilt i Mellersta och Östra Finland

​UPM fanerindustri effektiverar sin björkfanerproduktion i Finland och därför är det stor efterfrågan på fanerbjörk av hög kvalitet särskilt i Mellersta och Östra Finland och även i Södra Finland. UPM vill maximera användningen av inhemskt råmaterial.
​De största effektiveringsåtgärderna har gjorts vid fanerfabriken i Nyslott som i och med utvidgningen kommer att bli en björkfanerfabrik i världsklass både beträffande produktionskapaciteten och effektiviteten.

Björkproduktionen effektiveras också vid fanerfabrikerna i Jyväskylä och Joensuu där målet är att producera björkfaner så produktionseffektivt som möjligt året runt. Vid fanerfabriken i Jyväskylä tillverkas för närvarande både björk- och granfaner, men produktionen kommer i fortsättningen att domineras av björkbaserat faner. Vid fabriken i Joensuu tillverkas endast björkfaner.

- Eftersom produktionseffektiviteten och råmaterialets verkningsgrad i stor utsträckning grundar sig på bra råvaror, satsar UPM framöver ännu mer på kvaliteten hos fanerstockar som ska svarvas. Ju bättre kvalitet det är på stockarna vi får in, desto säkrare är efterfrågan på inhemsk björkstockråvara. Vi har gjort måtten på björkstockarna mångsidigare och UPM:s drivning ger nu mer och en större andel björkstockar än tidigare, berättar Tero Nieminen som är ansvarig direktör för UPM:s privatvirkesmarknad.

UPM köper björkdominerade stämplingar året runt. Samtala med din egen skogsexpert om fanerbjörk – kontaktuppgifterna hittar du enkelt här.