Ansökningstiden för sommarjobb vid UPM Skog 2012 har börjat

I år söker UPM Skog sommarjobbare till skogstjänster och virkesproduktion, markanvändning och fastigheter samt drivning och logistik. Utöver dessa erbjuder vi sommarjobb inom den centraliserade stödverksamheten (försäljning och marknadsföring, miljö) samt på plantskolan. Olika tjänstemannauppgifter runt om i Finland kan sökas.​

Skogstjänsterna och virkesproduktionen söker sommarjobbare för olika uppgifter inom skogsbruket, bl.a. inom skogsplanering och kvalitetsmätning. Till arbetsuppgifterna inom drivning och logistik hör bl.a. olika uppgifter inom styrning av drivning och transport samt kvalitetsmätning. Arbetsuppgifterna förutsätter utbildning i skogsbranschen samt tillgång till egen bil.

Egenskaper som vi sätter värde på oberoende av uppgift är en positiv inställning, initiativrikedom i arbetet och förmåga att slutföra uppgifter. Flytande kunskaper i engelska räknas som merit.

Sommarjobben kan sökas på adressen mol.fi. Du kommer direkt till ansökningsblanketten här.

Sommarjobbarna väljs senast i april och alla sökande informeras om resultatet senast i mitten av maj.
På grund av det stora antalet sökande kan vi inte svara på förfrågningar per telefon.