Kemera-stöden blev skattepliktiga

​Stöden enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk blev skattepliktiga från och med ingången av 2012. Samtidigt är alla kostnader för ett projekt som får stöd avdragsgilla till fullt belopp.

Stöden var tidigare skattefria, men kostnaderna för ett projekt kunde dras av endast till den del som översteg stödet.  I praktiken underlättar förändringen skogsägarens verksamhet när det gäller att göra skattedeklarationen. Vanligen är ju kostnaderna för projekt som berättigar till Kemera-finansiering alltid större än stödet som beviljas för projektet. Därmed kan skogsägaren i sin skattedeklaration uppge Kemera-stöden till fullt belopp och kostnaderna för projektet till fullt belopp. Någon inkomstföringsmekanism behövs alltså inte längre och inte heller kalkyler över kostnader som överstiger stöden för projektet. Aktiva skogsägare kan dock i projekt som de själva genomför tvingas betala kapitalinkomstskatt på det stöd de beviljats som tidigare var skattefritt.

Skogsägarna måste alltså komma ihåg att meddela det Kemera-stöd de beviljats på skattedeklarationsblankett 2C. Skogscentralen verkställer inte förskottsinnehållning på utbetalat stöd.

Vi erbjuder våra skogsservicekunder ett kostnadsfritt bokföringsprogram för skogsskatt. Det är bäst att genast föra in inkomster och utgifter som hänför sig till skogsbruket. I februari när det är dags att göra skattedeklarationen är det bara en sändningsteknisk åtgärd, eftersom blankett 2C och periodskattedeklarationsblanketten kan skickas direkt från programmet till skatteförvaltningen. 

Fråga mer av din skogsexpert.