Brunnsröjaren med på Innovationsmässan i Stockholm

UPM Silvestas resursexpert Kari Kuru är mannen bakom Brunnsröjaren som nu representerar Finland på den internationella innovationsmässan i Stockholm. 4.-7.10. Temat för mässan som går av stapeln 4–7.10 är ”Uppfinningar för framtiden”.  ​

Kari Kuru kommer titt som tätt med idéer till nya anordningar och funktioner som kan användas för att utveckla och effektivera skogsbruket. 

- År 2001 ritade jag en maskinell röjares funktionsprincip på ett papper och tog sedan kontakt med Pentin Paja i Ilomants. Vi inledde samarbetet genast med målet att utveckla både en ny metod och en ny anordning, berättar Kari. 

Samarbetet resulterade i Pentin Paja Oy:s Brunnsröjare som togs i bruk år 2006. 

Brunnsröjaren är en anordning som monteras fast på skogsmaskinen i stället för avverkningshuvudet och som rycker upp slyet med rötterna. Röjningsytan med en arbetsrörelse är ungefär tre kvadratmeter.  När slyet dras upp med rötterna är kostnaderna för plantskogsskötsel i fortsättningen lägre.  Enligt Metsätehos och Skogsforskningsinstitutets beräkningar är resursbehovet i plantskogsskötselkedjan cirka 40 procent av den traditionella skogsarbetarkedjan. När slyet har avlägsnats maskinellt behövs inget skogsarbete förrän det är dags för förstagallring.

Bland annat Metla, Metsäteho och Aalto-universitetet har deltagit i arbetet för att utveckla den maskinella röjningen.

Läs mer  Plantskogsröjning och plantskogsskötsel